7 sviní převlečených za kamarády

V poslední době často potkávám různá slova, která vypadají na první pohled úplně nevinně, ale jsou to takové, s prominutím, svině převlečené za kamarády.

Schválně se na ně nejdřív podívejte. Pak si zapište, která z nich byste napsali jinak a jak. Za každý správný tip si připočtěte bod a nakonec se se svým skóre pochlubte v komentářích. To jsem na vás tedy zvědavá.

  1. absorbce
  2. dceřinná
  3. drška
  4. hnáta
  5. lyžina
  6. tchýně
  7. trojklanný

A teď si to rozebereme.

Správně je: ABSORPCE

Kdo dával při hodinách chemie pozor, ten ví, že žádná absorbce neexistuje. Slovo absorpce pochází z latinského „absorption“, a proč se tedy neříká absorpovat, ale absorbovat, to ví bůh (já ne). A nerozčilujte se, co si to zase čeština vymýšlí za blbosti. Frantíci to mají úplně stejně: Absorbovat = absorber; absorpce = l´absorption.

Správně je: DCEŘINÁ

Já s vámi naprosto souhlasím, že by se tam ta dvě n vyjímala docela pěkně. A představte si, že ještě poměrně nedávno – do roku 1957 – se opravdu psávalo dceřinná se dvěma n. Dnes už je však – je mi to líto – jediný správný a povolený zápis s jedním n.

Správně je: DRŠŤKA

Podle Wikipedie se jedná o vyprané a nakrájené hovězí žaludky, hlavní surovinu pro přípravu dršťkové polévky. Varianta držka je – jak asi dobře víte – vulgárním výrazem pro ústa a polévka se z ní zpravidla nevyrábí.

Správně je: HNÁT

Můj tatík byl informovaný! Správně mi říkával, že se válím jako koňskej hnát. Totiž – správně lingvisticky, samozřejmě. Hnáta vznikla podobně, jako třeba hranolka. Z množného čísla se totiž tvar prvního pádu nepozná. A když platí (Moraváci prominou) okurky–okurka, co by neplatilo hnáty–hnáta, nebo hranolky–hranolka?

Správně je: LIŽINA

Chacha! Dostala jsem vás? Ne, není to vtip, je to prostě tak. Ližina nemá s lyžemi lautr nic společného, takže si ji vesele můžeme psát s měkkým i. Na lyžích se lyžuje, na ližinách se zastarale „líhá“ (leží). Ližiny jsou obvykle prkna nebo kolejnice, na které se něco položí, a následně přepravuje na jiné místo. Také vozíčkáři překonávají schodiště nebo jiné překážky po nájezdových ližinách.

Správně je: TCHYNĚ

Fakt. Taky tchynin jazyk, a ne tchýnin. Takže tady pohořela i slavná Coca Cola se všemi svými slavnými copywritery.

Coca_tchyne

Správně je: TROJKLANÝ

To je jak s tou dceřinou buňkou. Tedy – skoro. Tady ale nejde o zlovůli jazykozpytců, ale o původ slova. A když se nad tím zamyslíte, je to vlastně docela logické. Trojklaný znamená trojitě rozeklaný. Zastaralý infinitiv klát znamená dělit něco na části. K příčestí klán se tak už připojí jen –ý, a trojklaný nerv je (bestie) na světě.

Tak. A aby to bylo ještě zábavnější, prozradím vám, že drška, držkatchýně vám klidně projdou i v automatické opravě ve Wordu. Já to říkám pořád, že bez použití vlastního mozku to nepůjde. ;)

Taky máte nějaké oblíbené svině převlečené za kamarády? :)

Lucie Koubek
Lektorka copywritingu, konzultantka a mentorka se smyslem pro jemný detail i rázný humor. Autorka online programu Copykiller – prodávejte textem.

Pomáhám zapáleným podnikatelům vyladit texty tak, aby byly v souladu – s jejich osobními hodnotami, s klientem a jeho potřebami i s principy moderního marketingu.
Komentáře