Obchodní podmínky

Mgr. Lucie Koubek se sídlem Bubenečská 375/29, 160 00 Praha 6, zapsaná v živnostenském rejstříku Úřadu MČ Praha 6 s IČ 76308341

Mám radost, že jste si ke spolupráci vybrali zrovna mě. Aby nám to společně klapalo na jedničku, budou se naše smluvní vztahy řídit těmito podmínkami. Tyto podmínky platí pro všechny služby, které si u mě můžete objednat: copywriting, editace, textový audit i online konzultace a mentoring.

Své služby poskytuji výhradně firmám, podnikatelům a dalším profesionálům, a nejsou tedy určené spotřebitelům.

Objednávka psaní textů a copywritingu 

 1. Pokud máte zájem o spolupráci při psaní textů (copywriting, copyediting, textový audit), můžete se mi ozvat prostřednictvím webového formuláře v sekci Kontakt, nebo mi napsat přímo na e-mail lucie@luciekoubek.cz.
 2. Vaše poptávka je nezávazná a na jejím základě mezi námi nevzniká žádný smluvní vztah. Smluvní vztah mezi námi vznikne až poté, co si vzájemně písemně odsouhlasíme rozsah, průběh, odměnu a další podmínky spolupráce. Pokud si odměnu nespecifikujeme jinak, řídí se ceníkem, který najdete na stránce http://luciekoubek.cz/copywriting/.
 3. Před započetím práce si účtuji zálohu, jejíž výše může dosáhnout až 100 %. Vystavím vám zálohovou fakturu se splatností 7 dnů a do práce se pouštím až po jejím uhrazení. Pokud není záloha z vaší strany uhrazena, není mojí povinností začít na zakázce pracovat a nejsem tzv. v prodlení.
 4. V průběhu spolupráce se mohou objevit nové skutečnosti, které povedou k nutnosti zpracovat další úkoly nad rámec původně dohodnutého rozsahu (tzv. vícepráce). Budu vás o tom předem informovat. Pokud nebudete souhlasit s navýšením ceny o tyto vícepráce, odevzdám vám práci bez nich a mám nárok na odměnu za tuto práci v původně dohodnuté výši.

Objednávka konzultací a mentoringu

 1. Pokud potřebujete jen poradit s texty na webu nebo v jiných marketingových materiálech, objednejte si konzultaci prostřednictvím webového formuláře na stránce Konzultace, nebo mi napište na e-mail lucie@luciekoubek.cz.
 2. Vaše poptávka je nezávazná a na jejím základě mezi námi nevzniká žádný smluvní vztah. Smluvní vztah mezi námi vznikne až poté, co si vzájemně písemně odsouhlasíme termín a obsah konzultace, a řídí se těmito podmínkami.
 3. Pokud se nedomluvíme jinak, všechny konzultace probíhají online prostřednictvím jednoduché online aplikace. Napoprvé se vždy potkáme na jednorázové konzultaci, která trvá 60 minut. Teprve po absolvování úvodní konzultace je možné zakoupit balíček 3 nebo více hodin. V ceně konzultace už je zahrnutý i můj čas na přípravu. Cenu konzultací i celých balíčků je vždy nutné uhradit předem v plné výši. Aktuální ceník najdete na stránce http://luciekoubek.cz/konzultace/.

 4. Konzultaci můžete v naléhavém případě jedenkrát zrušit do 24 hodin předem a domluvit si náhradní termín. Při zrušení méně než 24 hodin počítejte prosím s úhradou konzultace v plné výši. Přesunutí termínu konzultace je možné pouze jedenkrát. Pokud se nepodaří najít další společný termín, konzultaci zrušíme a vrátím vám 50 % ze zaplacené částky.
 5. Jednorázovou konzultaci je nutné vyčerpat do 30 dnů od objednání, balíček 3 konzultací do 3 měsíců a balíček 5 konzultací do 6 měsíců, jinak zbylé hodiny propadají. 

 6. Na dohodnutou skužbu vám vystavím zálohovou fakturu na 100 % částky, splatnou do 7 dnů. Pokud není záloha z vaší strany uhrazena, není mojí povinností službu poskytnout.

Objednávka online kurzů

Prodej všech online kurzů, které nabízím na svém webu https://www.luciekoubek.cz, probíhá prostřednictvím webové stránky https://copykiller.cz/ a řídí se obchodními podmínkami uvedenými tamtéž. Pro prodej všech mých online kurzů platí obchodní podmínky uvedené na tomto odkazu
 

Platební podmínky 

Aktuální ceny a sazby za moje copywriterské služby najdete v ceníku na stránce http://luciekoubek.cz/copywriting/ a pro konzultace a mentoring na stránce http://luciekoubek.cz/konzultace/
 
 1. Na všechny nabízené služby vystavuji předem zálohu, která může dosáhnout až 100 % dohodnuté odměny. Pokud není zálohová faktura uhrazena v termínu splatnosti, není mojí povinností pustit se do práce na domluvené zakázce. Vezměte prosím na vědomí, že zpoždění s úhradou zálohové faktury pro vás znamená i posun termínu domluveného plnění z důvodu vyhrazených kapacit.
 2. Po uhrazení faktury vám automaticky vystavím daňový doklad. Jako živnostník nejsem plátcem DPH a uvedené ceny za nabízené služby jsou konečné. Daňový doklad vám zašlu na vámi uvedenou e-mailovou adresu.

Storno podmínky

Pokud si u mě objednáte copywriterské služby a ze závažných důvodů se rozhodnete od spolupráce odstoupit až po zaplacení zálohy, účtuji si storno poplatky podle následujících pravidel:

 • Více než 14 dní před plánovaným začátkem spolupráce – 30 % ze zaplacené zálohy
 • Více než 7 dní před plánovaným začátkem spolupráce – 50 % ze zaplacené zálohy
 • Méně než 7 dní před plánovaným začátkem spolupráce – 70 % ze zaplacené zálohy

Za plánovaný začátek spolupráce se považuje smluvený termín dodání podkladů ze strany klienta.

Závady a reklamace 

 1. Pokud máte za to, že dodaná služba nebo její část má nějakou vadu (rozsahem nebo kvalitou neodpovídá domluveným podmínkám), máte právo uplatnit reklamaci plně v souladu se zákonem (a zejména občanským zákoníkem). Vezměte ale prosím na vědomí, že důvodem k reklamaci nemůže být to, že dodaná služba neodpovídá vašemu subjektivnímu očekávání.
 2. V případě, že chcete uplatnit reklamaci, napište mi na e-mail lucie@luciekoubek.cz. Uveďte prosím, které konkrétní služby se vada týká, popis vady, své kontaktní údaje a požadavek na způsob vyřízení. Ozvu se vám co nejdříve s návrhem řešení.

Autorská a osobnostní práva

 1. Pokud jste si u mě zaplatili copywriting a předávám vám texty šité na míru, dávám vám tímto možnost výstupy používat bez časového, množstevního a územního omezení. Texty můžete nechat použít i třetí osoby a smíte je upravovat. Nemáte povinnost mě uvádět jako autora.
 2. Pokud budete chtít můj text registrovat jako ochrannou známku, prosím, kontaktujte mě. Je k tomu potřeba můj souhlas.

Ochrana osobních údajů

Abych vám mohla poskytnout své služby v plném rozsahu, musím zpracovat některé vaše osobní údaje. Pokud poptáváte moje služby, budu pracovat s vašimi kontaktními údaji, které mi sdělíte prostřednictvím poptávkového formuláře nebo e-mailu. Jsou to: jméno, příjmení, podnikatelské údaje, e-mail, případně telefonní číslo, vaše požadavky ohledně služby nebo kurzu, případně další údaje, které mi sdělíte. Kompletní podmínky ochrany osobních údajů najdete v samostatném dokumentu zde.

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce a řídí se českým právním řádem.
 2. Vezměte, prosím, na vědomí, že obchodní podmínky mohu zejména z důvodu vyvolaného změnou právních předpisů v nezbytném rozsahu měnit či doplňovat.
 3. U vybraných služeb si vyhrazuji právo upravit další práva a povinnosti smluvních stran nad rámec těchto obchodních podmínek. Tato pravidla budou vždy uvedena na webových stránkách příslušné služby a mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Děkuji vám, že jste se seznámili s obchodními podmínkami, a těším se na spolupráci!

 

V Praze, 30. 8. 2022